098 891 4444 (Đặt hàng)
0932 012 325 (Bảo hành)

Tuyển dụng

Thông tin uyển dụng nhân viên Kinh Doanh và Kỹ Thuật năm 2020

Tuyển Nhân viên kinh doanh và Kỹ Thuật Lắp Đặt Bào Trì Công Trình Cửa cổng tự động

Tuyển Kỹ Thuật Lắp Đặt Bào Trì Công Trình Cửa

- Thi công trình lắp đặt công trình cửa - Bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa cửa cho khách hàng - Chi tiết, cụ thể liên quan đến công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Cần Tuyển Gấp Nam Nhân Viên Kỹ Thuật

- Thi công trình lắp đặt công trình cửa, bảo trì , sữa chữa - Bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa cửa cho khách hàng - Chi tiết, cụ thể liên quan đến công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng

Nam Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt Công Trình Cửa

- Thi công trình lắp đặt công trình cửa - Bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa cửa cho khách hàng - Chi tiết, cụ thể liên quan đến công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.