098 891 4444 (Đặt hàng)
0932 012 325 (Bảo hành)

Tuyển dụng

Tuyển Kỹ Thuật Lắp Đặt Bào Trì Công Trình Cửa

- Thi công trình lắp đặt công trình cửa - Bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa cửa cho khách hàng - Chi tiết, cụ thể liên quan đến công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Cần Tuyển Gấp Nam Nhân Viên Kỹ Thuật

- Thi công trình lắp đặt công trình cửa, bảo trì , sữa chữa - Bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa cửa cho khách hàng - Chi tiết, cụ thể liên quan đến công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng

Nam Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt Công Trình Cửa

- Thi công trình lắp đặt công trình cửa - Bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa cửa cho khách hàng - Chi tiết, cụ thể liên quan đến công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.