Cửa trượt xếp lớp tự động Telescopic TL240 Đức

Cửa tự động Telescopic TL240 Đức  thay vì chỉ có hai cánh trượt sang hai bên thì cửa trượt xếp có đến 4 cánh trượt sang hai bên. Sử dụng cửa trượt xếp sẽ làm cho cửa có độ mở thông thủy lên tới 75% so với 50 % của cửa trượt thông thường.