Dịch vụ sử dụng ứng dụng CH Play

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ
Ứng dụng EA Automation trên cửa hàng CH Play.
Link download:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.automation
Ứng dụng cho phép điều khiển Cổng từ xa qua điện thoại.
Ứng dụng không thu thập bất cứ dữ liệu nhạy cảm nào của người dùng, tất cả dữ liệu liên quan đều được lưu trữ và bảo mật.
Người dùng có thể liên hệ để xóa tài khoản hoặc xóa dữ liệu bất kỳ lúc nào.
Thông tin liên hệ: Phạm Văn Cường.
Email:
phamcuong.appdev@gmail.com