CÔNG TY TNHH ĐỒNG TÂM QUẢNG NGÃI

– Vốn điều lệ: 120 Tỷ đồng
– Tỷ lệ sở hữu: 100%
– Địa chỉ: 325 – Lê Lợi, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.