CÔNG TY TNHH DV CÔNG NGHIỆP CẢNG LONG AN

– Vốn điều lệ: 170.000.000.000 VNĐ
– Tỷ lệ sở hữu: 100,00%
– Địa chỉ: Ấp Vĩnh Hòa, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An